+31 524 53 38 48        info@jagersolutions.nl

Biomassa / duurzaam

Bent u werkzaam in de tuinbouw of heeft u een pluimveebedrijf? Heeft u wel eens gehoord van WKK, bent u benieuwd WKK precies inhoudt of dat het interessant is voor uw bedrijf? Jager Solutions geeft u graag advies over WKK.

Wat is WKK?

De afkorting WKK staat voor Warmte Kracht Koppeling. WKK is een proces waarin brandstof, warmte en elektriciteit ervoor zorgen dat de warmte die hierdoor ontstaat nuttig wordt gebruikt. Wij kunnen ons voorstellen dat WKK extra uitleg verdient. In elektriciteitscentrales verdwijnt energie (warmte) via koelwater in sloten, rivieren of in de zee. Of de warmte komt via koeltorens in de lucht. Want bij elektriciteitscentrales is het de bedoeling om elektriciteit op te wekken. Niets meer, niets minder. Eigenlijk is het zonde om niets te doen met de warmte die vrijkomt bij het opwekken van elektriciteit. De warmte zou gebruikt kunnen worden om uw kassen of stallen te verwarmen. En dat is precies wat een Warmte Kracht Koppeling, WKK, doet. De brandstof die de WKK gebruikt, is vrijwel altijd aardgas, biogas en stortgas.

WKK is duurzaam

Doordat er bijna geen energie verloren gaat bij WKK is het duurzaam en is de installatie beter voor het milieu. Met Warmte-krachtkoppeling vermindert het broeikaseffect. Er wordt minder CO2 uitgestoten. WKK is groen. Als de WKK installatie aardgas verbruikt, dan is het aardgas vrijgesteld van REB. REB is een afkorting die staat voor Regulerende Energie Belasting. Doet u als ondernemer een investering in WKK dan wordt dit door de overheid gestimuleerd door de investeringsaftrek. Wist u dat Nederland voorop loopt op het gebied van WKK in Europa?

WKK en Jager Solutions

Jager Solutions kan u adviseren over WKK installaties. Hierbij houden wij uiteraard rekening met uw wensen en eisen. Wij maken graag een persoonlijke afspraak zodat wij direct kunnen zien of een WKK installatie aan te raden is. Nadat wij bij u zijn geweest maken wij een offerte. Is de offerte akkoord? Dan wordt een tekening van de installatie gemaakt. Ook bij de installatie van de WKK kan Jager Solutions u van dienst zijn.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van ons bedrijf kunt u contact met ons opnemen.

Contact opnemen

Jager Solutions

Jager Solutions

Volg ons op

Gecertificeerd laswerk

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Copyright © 2016 - Jager Solutions. Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Inloggen